Que fem?

Contribuïm des de Suïssa a promoure la creació de les condicions polítiques i socials necessàries per a l’assoliment i la constitució de l’estat català propi, independent, de dret, social i democràtic.
 
Aglutinem totes les persones que treballen amb objectius afins als de l’Assemblea Nacional Catalana, ja sigui des de tot tipus de grups, entitats, moviments, partits polítics, ja sigui individualment.
 
Facilitem, potenciem i acollim tot tipus d’iniciatives democràtiques encaminades a l’assoliment dels objectius esmentats en els apartats anteriors.
 
Per aconseguir aquestes finalitats, a títol merament enunciatiu i no limitador, l’Associació pot dur a terme les activitats següents:
  • Conferències, congressos i jornades d’anàlisi, debat i estudi.
  • Organització de tot tipus d’actes i d’activitats encaminats a la formació dels seus membres, col·laboradors i simpatitzants.
  • Organització de tot tipus d’actes divulgatius i de dinamització social relatius a les finalitats de l’Associació.
  • Edició de publicacions sobre els treballs i les conclusions que derivin de les seves activitats.
  • Elaboració de propostes i argumentaris relatius a les finalitats de l’Associació.
  • Creació de materials divulgatius de qualsevol tipus i en qualsevol suport.
  • Creació d’un arxiu recopilatori dels materials i les activitats de l’Associació.